SikaHyflex-160 Construction กาวยาแนว โพลียูรีเทน

SikaHyflex-160 Construction กาวยาแนว โพลียูรีเทน

คุณลักษณะพิเศษ

 • ส่วนประกอบเดียว พร้อมใช้งาน
 • สามารถรองรับการเคลื่อนตัวได้สูงถึง 35% (ASTM C 719)
 • สามารถบ่มตัวได้ โดยไม่เกิดฟองอากาศ
 • เนื้อกาวยาวแนวเรียบ ลื่น และสม่ำเสมอ
 • ไม่ย้อย สามารถใช้งานในแนวดิ่ง
 • ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
 • ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย
 • ไม่มีกลิ่น และปล่อยสารระเหยต่ำ

***ยอดสั่งซื้อเกิน 15,000 บาท ส่งฟรีค่ะ***
***สั่งซื้อติดต่อ คุณโยษิตา 089-222-8893***

 

gyasia-line-add-friends

รายละเอียด

SikaHyflex-160 Construction

กาวยาแนวประเภทโพลียูรีเทน สำหรับยาแนวรอยต่อโครงสร้างทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อ คุณภาพสูงสำหรับรอยต่อโครงสร้างทั่วไป และ รอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว SikaHyflex-160 Construction เป็นวัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทน ชนิดยืดหยุ่น บ่มตัวด้วยความชื้น และแห้งตัวโดยไม่เกิดฟองอากาศในเนื้อโพลียูรีเทน จึงไม่ทำให้ประสิทธิภาพของกาวยาแนวลดลง ใช้สำหรับยาแนวรอยต่อโครงสร้างทั่วไป และรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว เช่น รอยต่อผนังอาคารรอบต่อผนังและพื้น รอยต่อขอบประตูและหน้าต่าง แนววงกบ ผนังสำเร็จรูป เป็นต้น

การกำหนดขนาดของรอยต่อและการจัดรูปแบบลักษณะภายนอกอาคาร ในงานก่อสร้างอาคารต่างๆนั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ส่งผลให้เกิดการขยายตัว และการหดตัวของอาคาร เพื่อ ให้การเคลือนตัวระหว่างรอยต่อเป็นไปอย่างสอดคล้องกัน การใช้กาวยาแนวหรือวัสดุยาแนวรอยต่อ อย่างเหมาะสม จึงมีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่งในการอุด ปิด รอยต่อ ระหว่างวัสดุ และเพื่อ ให้วัสดุสองชิ้น ที่นำมาต่อกันนั้น สามารถขยายตัว-หดตัว หรือ เคลื่อนไหวได้ โดยที่วัสดุยาแนวยัง คงยึด เกาะอยู่ไม่แตกร้าว ซึ่งทำหน้าที่ป้องกัน ฝุ่นละออง น้ำ ก๊าซ และสิ่ง สกปรกต่างๆ ที่อาจจะผ่านเข้า ระหว่างรอยต่อได้

ซิก้ามีผลิตภัณฑ์ยาแนวรอยต่อ ชนิดยืดหยุ่น คุณภาพสูง ที่หลากหลายตอบสนองทุกความต้องการในงานก่อสร้างอาคาร ในปัจจุบัน ความต้องการผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ มีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งมีผลมาจาก การให้ความสำคัญต่อ การก่อสร้างอาคารที่ประหยัด พลังงาน ความหลากหลายของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ปริมาณของตึกสูงที่เพิ่มมากขึ้น และการให้ความสาคัญในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัย ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อ ให้คุณภาพชีวิต ที่ดีอย่างยั่งยืน ของพวกเราทุกคน

SikaHyflex®-160 Construction วัสดุยาแนวรอยต่อประเภทโพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียว บ่มตัวด้วยความชื้น ใช้สำหรับรอยโครงสร้างทัว่ ไปในงานก่อสร้างอาคาร และรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว เช่น

 • รอยต่อผนังอาคารคอนกรีต
 • รอยต่ออาคารอิฐก่อ
 • รอยต่อผนังและพื้น
 • รอยต่อกรอบประตูและหน้าต่าง แนวขอบวงกบ ผนังสำเร็จรูป
 • รอยต่อรั้ว ระเบียง
  ผ่านการรับรองมาตรฐาน
 • LEED V.2009 IEQc 4.1 การปล่อยสารระเหยต่ำ
 • ASTM C920, class 35

SikaHyflex®-160 Construction โพลียูรีเทนยาแนวสูตรเฉพาะจาก ซิก้า ด้วย i-Cure® technology แห้งต้วด้วยความชื้นในอากาศโดยไม่เกิดฟองอากาศในเนื้อโพลียูรีเทน จึงไม่ทำ ให้ประสิทธิภาพกาวยาแนวลดลง และด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัยจึงทำให้ SikaHyflex®-160 Construction เป็นกาวยาแนวที่มีคุณสมบัติพิเศษ ดังนี้

การทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติพิเศษ

 • เนื้อกาวไหลตัวดี บีบง่าย
 • ให้กาวยาแนวที่เรียบและลื่น
 • ไม่ไหลย้อยสามารถใช้ได้ในแนวดิ่ง
 • ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวหลายประเภท
 • ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ติดตั้งได้รวดเร็ว, ได้ประสิทธิภาพมากกว่า
 • เพิ่ม คุณภาพฝีมือแรงงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบรอยต่อ

คุณสมบัติพิเศษ

 • สินค้ามีคุณภาพ
 • เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C920,class 35
 • ไร้กลิ่นและมีอัตราการปล่อยสารระเหยต่ำ
 • ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย
 • ประโยชน์ที่ได้รับ
 • ง่ายต่อการคำนวณปริมาณการใช้งานและ

การออกแบบ

 • มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิค
 • หมดปัญหาเรื่องร้องเรียนจากผู้อยู่อาศัย
 • เรื่องการปล่อยสารระเหยและกลิ่นฉุน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน

คุณสมบัติพิเศษ

 • คุณลักษณะการใช้งานที่ดีเยี่ยม
 • เมื่อแห้งตัวไม่มีฟองอากาศในเนื้อกาว
 • สามารถรองรับการเคลื่อนตัวได้สูงถึง 35%
  (ASTM C719)

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • สิ่งก่อสร้างมีอายุการใช้งานยาวนาน
 • ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
 • ความทนทานของวัสดุยาแนวเนื่องจากการบ่ม
 • ตัวแบบไร้ฟองอากาศ
 • ยึดเกาะได้ดี แม้ในรอยต่อที่มีการเคลื่อนตัว
  และยังมีประสิทธิภาพการกันซึมได้ดี
 • ให้รอยต่อที่เนียน เรียบ

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวทีมีรูพรุน : เช่น คอนกรีต คอนกรีตมวลเบา และปูนฉาบ มอร์ต้า อิฐ เป็นต้น จะต้องรองพื้นด้วย Sika® Primer-3 N โดยใช้แปรงทา จากนั้นทำการยาแนวรอยต่อหลัง จากรองพื้น ไปแล้วอย่างน้อย 30 นาที (แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง)
หมายเหตุ: วัสดุรองพื้น ทั้งหลายใช้เป็นวัสดุสำหรับเป็นตัวประสานให้เกิดการยึดเกาะได้ดีขึ้นเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนช่วย หรือ ทดแทนการทำความสะอาดพื้นผิว หรือ เพิ่ม กำลังแต่อย่างใดวัสดุรองพื้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวใหแก่รอยต่อที่มี การยาแนวสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตารางวัสดุรองพื้นของ Sika®

มาตรฐานการรับรอง

 • EMICODE EC1PLUS R
 • LEED v2009 IEQc 4.1: การปล่อยสารระเหยอินทรีย์ต่ำ
 • ASTM C 920 class 35

มีสี : สีเทาและสีขาว

ขนาดบรรจุภัณฑ์ 

ขนาด 300 มล./หลอดแข็ง, 12 หลอด/กล่อง
ขนาด 600 มล. หลอดนิ่ม, 20 หลอด/กล่อง

 

อายุผลิตภัณฑ์ / การจัดเก็บ

15 เดือน นับจากวันที่ผลิต (ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C – 25°C)

 

ขายส่ง ราคาโรงงาน สั่งซื้อได้ที่ 089-222-8893 คุณโยษิตา

Line: @gyasiagyasia-line-add-friends

ข้อดีการสั่งซื้อสินค้า จาก บริษัท จีวาย เอเชีย จำกัด

 • ได้สินค้าในราคาถูก ราคาโรงงาน
 • สินค้าผลิตใหม่ไม่ค้างสต๊อก
 • ได้รับสินค้าในวันรุ่งขึ้น ถึงไซส์งาน กรณีรถส่งของเต็มจะได้ในวันถัดไป
 • ได้รับคำแนะนำการใช้สินค้าที่ถูกต้อง เพื่อให้เต็มคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ส่งฟรีทั่วประเทศไทย เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป
 • จัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย ด้วยขนส่งตามแต่ละจังหวัดที่ลูกค้าต้องการ

 

ผลิตภัณฑ์กาวยาแนวรอยต่อ ประเภทโพลียูรีเทน อื่นๆ

Sikaflex-PRO 3WF (600ml.)

Sikaflex -11FC (310 ml.)

 

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้