Sika เป็นบริษัทผู้นำและมีความเชี่ยวชาญระดับสากล ในผลิตภัณฑ์ประเภทเคมีภัณฑ์เพื่องานก่อสร้าง และกาวอุตสาหกรรม โดยแบ่งความสามารถหลักออกเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ วัสดุยาแนวรอยต่อวัสดุสำหรับการติดยึด วัสดุดูดซับเสียง วัสดุเสริมความแข็งแรง และ วัสดุปกป้องโครงสร้างรับน้ำหนังต่าง ๆ

Sika มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และแนวทางแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยคำนึงถึงคุณภาพ การบริการ ความปลอดภัย และความใส่ใจ ในสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาแบบยั่งยืน ทำให้ซิก้านำมาซึ่งความสำเร็จกับโอกาสใหม่ ๆ ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว พนักงานที่มีประสิทธิภาพ และพันธมิตรที่แข็งแรง

Sika ดำเนินธุรกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 80 ประเทศ ประกอบด้วยโรงงานผลิตมากกว่า 120 แห่ง ด้วยพนักงานมากกว่า 15,200 คน และยอดขาย CHF 4.8 พันล้าน(ข้อมูลปี 2555)

Showing 1–12 of 85 results