PAREXGROUP โรงงานผลิตก่อตั้งขึ้น ในปี 1979 โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสมเสร็จ ซึ่งบริหารโดยลาฟาร์จกรุ๊ป ประเทศฝรั่งเศสตั้งแต่ ปี 2001 PAREXGROUP ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งอของเครือ Materis ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเคมีภัณฑ์ก่อสร้างด้วยเป้าหมายที่มุ้งเน้นขยายกิจการให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค เรามุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้วยการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และสังคมที่อยู่ร่วมกัน ในปัจจุบันมีฐานการผลิตอันทันสมัยใน 21 ประเทศทั่วโลก โรงงานผลิตจำนวน 61 แห่ง มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาถึง 9 แห่ง โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศส

โรงงาน แลงโก้ (LANKO) เป็นบริษัทฝรังเศสที่มีความชำนาญและเป็นผู้นำระดับโลก ในผลิตภัณฑ์ปูนเคมีและเคมีภัณฑ์ก่อสร้างสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานตกแต่งผิวผนังอาคาร งานซ่อมแซม งานปกป้องระบบ ป้องกัน การรั่วซึม และงานกระเบื้อง

Showing 1–12 of 34 results